De missie en de visie van de zorgboerderij

De visie van zorgboerderij Swaenensteyn Zoetermeer is dat alle cliënten die op zorgboerderij Swaenensteyn komen, een zinvolle tijd krijgen in een prettige en veilige omgeving, waarbij iedereen met respect behandeld wordt. Ieder mens is uniek en heeft ook recht op een plek waar hij of zij wordt geaccepteerd en zich waardevol en veilig voelt.

Dit wil Swaenensteyn bereiken door de kinderen en jongeren op een positieve, zorgzame en eerlijke manier te begeleiden bij de activiteiten die worden aangeboden. Zij willen toekomstgericht werken door de medewerkers en vrijwilligers met zorg uit te kiezen en ook scholing te blijven bieden. Daarom blijven zij ook investeren in kennis, veiligheid en het gebruik van duurzaam materiaal. Daarbij staat respect voor mens, dier, natuur en milieu centraal.

Het omgaan met de natuur, dieren en andere kinderen en jongeren kan uitstekend worden gerealiseerd in een omgeving waarin de kinderen en jongeren ervaren en leren dat ze op een waardevolle manier bezig zijn en zo ook een zinvol levensdoel krijgen.
Zo wil de zorgboerderij de kinderen en jongeren ook kennis laten maken met hun eigen capaciteiten en mogelijkheden en leren ze er gebruik van te maken. Respectvol leren omgaan met de natuur; mens, plant en dier, draagt bij aan het respectvol omgaan met zichzelf en anderen.

Pedagogische visie

Kinderen participeren in deze kleinschalige en huiselijke zorg setting waardoor zij relaties met anderen kunnen aangaan, zich competent voelen en autonoom worden. In overleg met de zorgvraag wordt een programma op maat geboden. Gekeken wordt naar wat het kind of de jongere kan en welke vaardigheden ontwikkeld kunnen worden.

De kinderen kunnen participeren doordat zij in contact komen met leeftijdsgenoten die ook extra zorg nodig hebben en op regelmatige basis komen. Hierdoor leren zij om een relatie aan te gaan. Het op een natuurlijke manier werken aan de sociale vaardigheden zonder dat hier nadruk op wordt gelegd, zorgt ervoor dat zij zich competent voelen. Door de duidelijkheid en vaste structuur voelen zij zich autonoom. Zij kunnen binnen de aangegeven kaders zelfstandig handelen.

Missie

De missie van de zorgboerderij is het geven van de juiste zorg en begeleiding aan kinderen en jongeren die op de boerderij komen werken, spelen of leren.

Het beleid streeft er naar dat de kinderen en jongeren zich kunnen ontplooien en daarnaast is het aanleren van vaardigheden om de zelfredzaamheid te vergroten van belang. Het belangrijkste uitgangspunt is zorgzaam zijn. Het is belangrijk dat er een prettige en veilige omgeving gecreëerd wordt waarbij gekeken wordt wat cliënten wel kunnen en hen stimuleren bij de activiteiten. Er wordt gewerkt aan het aanleren en vergroten van educatieve en sociale vaardigheden waardoor de zelfredzaamheid en zelfstandigheid wordt gestimuleerd. Dit is van groot belang om de cliënten de best mogelijke kansen te bieden om uiteindelijk te kunnen participeren in de maatschappij.

Zorgboerderij Swaenensteyn wil een plaats zijn waar verschillen de ruimte krijgen en ook gewaardeerd worden.