De zorgboerderij heeft sinds mei 2021 een ondernemingsraad opgesteld. Frank, Nienke, Myrthe, Cora en Jolien behartigen de belangen van het personeel op de zorgboerderij. De OR mag ook meepraten over bedrijfseconomische beslissingen van de directie.

De OR overlegt over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. Zo bevordert de OR dat:

  • er voldoende werkoverleg is;
  • er goede arbeidsomstandigheden zijn; 
  • regels voor arbeidsvoorwaarden, arbeidstijden en rusttijden worden nageleefd; 
  • medewerkers gelijk behandeld en beloond worden; 
  • een bedrijf of organisatie mensen met een beperking en mensen met een migratieachtergrond in dienst neemt.

Minstens 2 keer per jaar bespreken de OR en de directie in de overlegvergadering de algemene gang van zaken van de onderneming. De directie deelt mee welke belangrijke besluiten hij voorbereidt. Ook spreekt de directie met de OR af hoe hij de OR in de besluitvorming betrekt.