Wij zijn de moeders van Lex (Claudia), Jada (Saskia) en Arthur (Marijke) en vormen samen de cliëntenraad van zorgboerderij Swaenensteyn. Onze kinderen gaan naar de locaties Zoetermeer en Hazerswoude-dorp.

De cliëntenraad is er om voor de gemeenschappelijke belangen van de cliënten op te komen. Wij zijn nog in oprichting en hebben ons officieel aangesloten bij het landelijke steunpunt voor de medezeggenschap van zorginstellingen.

De cliëntenraad behartigt de belangen van de kinderen en jongeren, die gebruik maken van het zorgaanbod van zorgboerderij Swaenensteyn. Via deze weg bieden we ouders en verzorgers de kans om mee te kunnen praten over de zorg die wordt aangeboden door de zorgboerderij.

De cliëntenraad heeft ‘het recht van advies en instemming’. Dit betekent dat de cliëntenraad gevraagd en ongevraagd advies kan geven aan de zorgboerderij over onderwerpen die voor de cliënten van belang zijn. Advies kan worden gegeven over algemene zaken, bijvoorbeeld over wijzigingen in het beleid, de kwaliteit van de geboden zorg en de veiligheid van de kinderen. 

De cliëntenraad van de zorgboerderij wil een vraagbaak zijn voor ouders en heeft regelmatig overleg met de directie (5 á 6 x per jaar) van zorgboerderij Swaenensteyn. We zijn nog op zoek naar ouders, van beide locaties die ons komen versterken in de cliëntenraad.

Heb je vragen, opmerkingen, of wil je met ons mee doen mail dan clientenraadswaenensteyn@gmail.com.