De zorgboerderijen

De zorgboerderijen zijn aangesloten bij de vereniging van zorgboeren, zijn gecertificeerd en werken volgens het kwaliteitssysteem van de Federatie Landbouw en Zorg : Kwaliteit laat je zien

Daarnaast wordt er op de zorgboerderij gewerkt met verschillende methodes. Methodes die gevolgd worden zijn:

  • Geef me de vijf van Colette de Bruin
  • LSCI
  • Geweldloos verzet

De medewerkers van de zorgboerderij volgen zeer regelmatig bijscholingen op het gebied van zorg. Bijscholingen zijn erg belangrijk, want stilstand is achteruitgang en de zorg blijft zich ontwikkelen.

Maatschappelijk ondernemen
Zorgboerderij Swaenensteyn is een bedrijf met passie, zorg en liefde. Hierbij hoort ook de zorg voor natuur en milieu.
De zorgboerderij wil dan ook zoveel mogelijk eerlijke producten gebruiken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de keuze van schoonmaakmiddelen en bestrijdingsmiddelen. Ook heeft de zorgboerderij twee dagen per week een vleesvrije dag.
Daarnaast wordt er gekeken naar mogelijkheden om de zorgboerderij zo energiezuinig te maken bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen. Bij dit alles wordt rekening gehouden met het milieu.

Stichting Zorg Buitengewoon
In mei 2011 is er een aparte stichting opgericht, waarvoor de ANBI status is verkregen. Vanuit de stichting ‘ZorgBuitenGewoon Zoetermeer’ kan bij worden gedragen aan de zorg voor degenen die buiten de reguliere zorgboot vallen. Ook kunnen extra voorzieningen worden getroffen om het verblijf en de zorg op de zorgboerderij te veraangenamen. Door financiële bijdragen van particulieren en bedrijven, een stukje sponsoring of door het aanbieden van diensten of goederen zijn er mogelijkheden voor extra’s. Zo zijn er bijvoorbeeld muzieklessen gesponsord.

Zorgboerderij Zoetermeer
Deze locatie is gestart als zorgboerderij in maart 2011. Waarbij in maart 2011 gestart werd met een combinatie van zorgcliënten en het aanbieden van kinderfeestjes. Al gauw bleek dat door de vele aanmeldingen van zorgkinderen deze combinatie niet meer haalbaar was. De focus kwam vanaf dat moment volledig op het bieden van zorg. In de afgelopen jaren heeft de zorgboerderij zich ontwikkeld tot een professionele zorginstelling waar zorg geboden wordt aan kinderen en jongeren met diverse soorten problematiek.
De locatie ligt landelijk, maar erg centraal. Dit stedelijke aspect zorgt ook voor een divers aanbod aan activiteiten buiten de zorgboerderij.


Zorgboerderij Hazerswoude
Na de vele aanvragen is er in juni 2017 een tweede locatie aangekocht. De locatie Hazerswoude-Dorp. Op een mooie locatie waar zorg geboden wordt aan kinderen uit de omliggende gemeenten. Een ruim opgezette locatie met veel ruimtes voor verschillende doeleinden. Door de vrije ligging in een landelijke omgeving is er sprake van een meer prikkelarme omgeving en daarbij horende rustgevende sfeer. Onlangs is er tegenover de huidige locatie een pand aangekocht waar in de toekomst praktijkruimtes zullen worden gerealiseerd. Dit wordt momenteel opgeknapt door de begeleiders en zorgcliënten.