Begeleiding groep

Veel kinderen en jongeren op de zorgboerderij hebben baat bij een combinatie van individuele begeleiding en groepsbegeleiding. Door de individuele begeleiding krijgen de kinderen en jongeren handvatten aangeleerd die zij vervolgens in de praktijk kunnen toepassen. Bij de groepsbegeleiding oefenen kinderen in het sociale spel en leren functioneren in een groep. Het functioneren binnen een groep daagt de kinderen en jongeren uit om specifieke sociale vaardigheden te ontwikkelen. De begeleiding is nabij en ondersteunt waar nodig, maar biedt de kinderen en jongeren de ruimte. Ook wanneer het even niet lukt, wordt dit opgepakt als een leermoment. Tijdens deze groepsbegeleiding worden er regelmatig activiteiten georganiseerd zodat er ook in een andere setting geoefend kan worden. Bij de groepsbegeleiding wordt er gewerkt in kleine groepjes van 2 tot maximaal 4 kinderen en jongeren met begeleiding.