Educatie

Zorgboerderij Swaenensteyn is geen school, maar een zorginstelling die educatie aanbiedt door gedreven zorg en onderwijs professionals.
Zorgboerderij Swaenensteyn biedt educatie aan kinderen en jongeren waarbij het niet lukt om te functioneren binnen een standaard schoolsetting. Door de samenwerking met ‘de Leo Kanner onderwijsgroep’ is de zorgboerderij in staat om zorg-leerarrangementen op maat aan te bieden. Elk kind heeft zijn eigen traject, waarbij variërend van 45 minuten individuele educatie tot ruim een dagdeel educatieve activiteiten in groepsverband kan worden aangeboden.

Door de gedreven leerkrachten en de veilige setting, wordt er ingezet op het beperken van de leerachterstand en het opdoen van succeservaringen. Vanuit deze succeservaringen wordt er gewerkt aan een mogelijke terugkeer binnen een schoolse setting. Van groot belang hierbij is de samenwerking met ouders/verzorgers, hulpverlening, verwijzers, passend onderwijs en andere betrokkenen. De zorgboerderij staat open voor samenwerking in de breedste zin met derden. De voorwaarde moet dan wel zijn dat er wederzijds vertrouwen en respect is om de noodzakelijke communicatie in het belang van de deelnemer te kunnen garanderen.

De leerkrachten op de zorgboerderij zijn gedreven en kijken naar de talenten en mogelijkheden van de kinderen en jongeren om hen de kans te geven om weer in te kunnen stromen. De kracht is dat zij creatief om kunnen gaan met leerproblemen. Zij kunnen naast het lokaal, ook gebruik maken van de grote buitenruimte die de zorgboerderij te bieden heeft. Dit om de lessen levendiger en laagdrempelig te maken en beter aan te kunnen sluiten bij de interesses van de kinderen en jongeren.

Opstart educatieve activiteiten

Zorgboerderij Swaenensteyn is in 2014 gestart met het aanbieden van educatieve activiteiten. Dit omdat er gezien werd dat de jongeren met een leerplichtontheffing die de zorgboerderij bezochten wel leerbaar waren.

Veel kinderen en jongeren die op de zorgboerderij komen kunnen door omstandigheden niet terecht binnen een schoolse setting. Zonder onze hulp zouden veel van deze kinderen en jongeren thuis komen te zitten.

Tijdens de pilot in 2014, waarbij onderwijs op de zorgboerderij werd aangeboden via een erkende school, zijn er door de kinderen en jongeren veel succeservaringen opgedaan.
Zo hebben meerdere jongeren IVIO deelcertificaten behaald in de vakken Wiskunde, Engels en Nederlands. De kracht van de educatie op de zorgboerderij is dat er gewerkt kan worden op het eigen niveau en tempo.

Huidige situatie

Na een succesvol afgeronde pilot geeft de zorgboerderij op dit moment educatieve activiteiten in samenwerking met de ‘de Leo Kanner onderwijsgroep’.Vanwege deze samenwerking beschikt de zorgboerderij over de benodigde lesmaterialen en wordt de voortgang van de kinderen en jongeren gemonitord.Indien de deelnemer mogelijk gebruik gaat maken van de educatieve activiteiten op de zorgboerderij, geeft u bij het ondertekenen van het intakeformulier toestemming aan de zorgboerderij of haar samenwerkingspartner om contact op te nemen met de school van herkomst van de deelnemer. Dit voor de verantwoording en afstemming van de educatieve activiteiten.
Daarnaast wordt er regelmatig gebruik gemaakt van materialen van het IVIO, een organisatie die afstandsonderwijs voor zorgleerlingen arrangeert.

Kinderen met leerplichtontheffing of onderwijstijdonderschrijding op medische gronden kunnen op de zorgboerderij een zorg-leerarrangement op maat krijgen. De kinderen en jongeren ervaren dat leren ook leuk kan zijn en dat zij succes kunnen hebben. De zorgboerderij biedt tijdens deze zorg-leerarrangementen thema’s aan zoals veilig verkeer, het menselijk lichaam of voeding. Ook in de zorg wordt hier vervolgens op aangesloten. Onder andere door het aanbieden van kookworkshops of een educatieve activiteit naar het Corpus museum.

De kinderen en jongeren die onderwijs volgen worden begeleid door een multidisciplinair zorgteam van bevlogen professionals. In samenwerking met leerplicht, ouders/verzorgers, behandelaar en kinderarts wordt er gekeken naar de oorzaak van de uitval op school en wat er nodig is om eventuele terugkeer mogelijk te kunnen maken. Zij bekijken ook of terugkeer naar de huidige school passend is, of dat een andere school beter past bij de behoeften van het kind of de jongere.