Begeleiding individueel

Op de zorgboerderij wordt er door middel van laagdrempelige activiteiten gewerkt aan leerdoelen. Naast de groepsbegeleiding wordt er individuele begeleiding geboden aan kinderen en jongeren waarbij het functioneren in een groep (nog) niet mogelijk is.

De individuele begeleiding biedt de mogelijkheid om te oefenen in sociale situaties met de nabijheid van een begeleider. Deze begeleider ondertitelt lastige situaties en daagt het kind of de jongere uit deze situaties niet uit de weg te gaan. Vaak is te zien, dat na een periode van individuele begeleiding, kinderen door de succeservaringen handvatten hebben gekregen hoe zij bepaalde situaties moeten aanpakken. Hierdoor kan de nabijheid van een begeleider worden verminderd en wordt het kind of de jongere zelfstandiger en zelfredzamer. Uiteindelijk is vaak ook te zien dat het functioneren binnen een groep gemakkelijker wordt.

De zorgboerderij werkt met een mentorsysteem die zorgt dat een kind/jongere een vast vertrouwenspersoon heeft waarmee er gewerkt kan worden aan de verschillende ontwikkelingsdoelen.