Er wordt naast de groepsbegeleiding ook veel individuele begeleiding gegeven aan de zorgcliënten, omdat de boerderij een geschikte plek is om aan zelfstandigheid en persoonlijke leerdoelen te werken. Ook zijn er steeds meer kinderen en jongeren die (nog) niet in een groep kunnen functioneren of dit heel moeilijk vinden. Dan blijkt de boerderij een goede plaats om andere kinderen en jongeren te ontmoeten met dezelfde of andere problematiek en met elkaar hieraan te werken. Sommige kinderen en jongeren zijn al zo beschadigd doordat er zoveel mis gaat in hun leven of niet lukt, dat het onze uitdaging is om hen te leren dat zij waardevol zijn en hen leren te kijken naar hun talenten. Hierdoor kunnen zij zich ontwikkelen en ontplooien en krijgen de kans om op een positieve manier te leren.