Sociale vaardigheids- en assertiviteitstraining: De Coole Kikker

Sinds november 2017 wordt op de zorgboerderij een sociale vaardigheids- en assertiviteitstraining (SoVa training) aangeboden voor kinderen die gemotiveerd zijn om verder te ontwikkelen in het sociale contact. Sociaal vaardige kinderen voelen zich vaak beter, hebben meer zelfvertrouwen en kunnen tegen een stootje. Spelenderwijs worden verschillende onderwerpen geoefend en behandeld:

 • Je voorstellen aan iemand
 • Luisteren naar – en meeleven met een ander
 • Non-verbale aspecten van gedrag, houding, stemvolume en oogcontact
 • Een ander complimenteren en reageren op complimentjes
 • Gevoelens herkennen en benoemen
 • Inzicht in gebeurtenissen (situatie, gedachte, gevoel en gedrag)
 • Iets vragen en reageren op een weigering
 • Een praatje maken
 • Onderhandelen met een ander die iets anders wil doen dan jij
 • Meespelen met een groepje kinderen en wat kun je doen als je niet mee mag doen?
 • Hoe zeg je dat je ets niet wilt, opkomen voor jezelf
 • Het verschil tussen agressief, onderdanig en assertief optreden
 • Wat kun je doen als je last hebt van iemand, of als iemand last heeft van jou?
 • Reageren op gerechtvaardigde kritiek en fouten toegeven
 • Reageren op pesten en plagen

 De SoVa training wordt zowel individueel als in groepen aangeboden. Een groepje bestaat uit vier tot zes kinderen. In totaal volgen de kinderen twaalf sessies, één sessie per week van ongeveer anderhalf uur. Voor de ouders wordt wekelijks informatie vertrekt via mail over hetgeen de kinderen geleerd hebben en daarnaast worden er twee ouderavonden aangeboden. Tijdens de training wordt er gewerkt aan de hand van video-feedback. De kinderen worden tijdens bepaalde opdrachten gefilmd en aan het eind van een sessie wordt hen het beeldmateriaal getoond. Aan de kinderen worden dan vragen gesteld over het gedrag dat zij vertonen en op deze manier worden zij meer bewust van dit gedrag.

In elke sessie komen de volgende elementen aan bod:

 1. Vergadering

Tijdens de vergadering praten de trainers en kinderen over het functioneren van de kinderen over de afgelopen week. Er worden vragen besproken als “Ben je nog boos geweest de afgelopen week en hoe kwam dit?” en “Heb je de afgelopen week nog speelafspraken gehad?”. De vergadering wordt afgesloten met het bespreken van de huiswerk oefening. 

 1. Theorie

Op een speelse manier wordt er kort een stukje theorie verteld aan de kinderen. Dit wordt soms gedaan met behulp van een tekening op het bord of het uitbeelden van een bepaalde sociale situatie.

 1. Oefening

Om de theorie gelijk toe te kunnen passen gaan de kinderen in tweetallen/drietallen oefenen door middel van een spel of een sociale situatie opdracht. Sommige spellen zijn speciaal gemaakt door de producent van De Coole Kikker. Zoals:

Het Kikker Be Cool spel

Het Kikker Be Cool spel is een bordspel waarbij de kinderen met elkaar over vier vaardigheden discussiëren: sociale vaardigheden, goede manieren, opkomen voor jezelf en omgaan met pesten en plagen.

 Het Coole Kikker Kwartetspel

Het kwartetspel is een simpel spel om kinderen te leren zich meer sociaal te gedragen. Het kwartetspel bestaat uit negen kwartetten met belangrijke onderwerpen die ook behandeld worden tijdens de training. 

Het Coole Kikker Opgekikkerd spel

Dit spel is speciaal ontworpen voor kinderen die veel angst-, pieker- en dwanggedachten hebben. In plaats van te denken aan alles wat er mis zou kunnen gaan, leren de kinderen door positieve, maar wel realistische gedachtes, de zogenaamde opkikkergedachten, hun angsten aan te pakken.

Het Spring Kikker Spring spel

Tijdens dit spel wordt er gesproken met de kinderen over verschillende gevoelens die je kan ervaren tijdens bepaalde situaties en hoe je met deze gevoelens om kan gaan. De kinderen springen op gevoelenskaarten die op de grond verspreid liggen om aan te geven hoe zij zich zouden voelen bij bepaalde situaties.

 1. Werkboek

De kinderen maken een aantal opdrachten uit hun werkboek om dieper op de aangeleerde theorie in te gaan. Ook krijgen de kinderen een huiswerkopdracht mee als voorbereiding op de eerst volgende sessie, deze opdracht staat in het werkboek. Het werkboek blijft op de zorgboerderij, de huiswerkopdracht wordt dus ook op de zorgboerderij gemaakt.

 1. Video-feedback

De kinderen kijken het beeldmateriaal dat tijdens de sessie gemaakt is van hun terug en discussiëren over het vertoonde gedrag.

De setting van de training is laagdrempelig en prikkelarm. De gehele sessie is er gezond eten en drinken beschikbaar voor de kinderen om het leren te stimuleren. De kinderen mogen zitten waar ze willen (op stoelen, op de grond, op de tafel etc.) en krijgen middelen tot hun beschikking om mogelijke spanning te kunnen verlagen. De kinderen krijgen bijvoorbeeld klei in hun handen en de mogelijkheid om vijf minuten time-out te nemen buiten het trainingslokaal. 

Na 12 sessies ontvangen de kinderen een diploma, onderstaand een voorbeeld van een diploma.

Ook krijgen de kinderen samen met hun diploma hun werkboek en een Coole Kikker polsbandje mee naar huis.

De Coole Kikker training wordt gegeven door Merel den Bak (Orthopedagoog SKJ en tevens opgeleid tot Coole Kikker trainer) en Michelle van Herwaarden (Sociaal Pedagogisch Hulpverlener). Deze training wordt alleen aangeboden aan cliënten van de zorgboerderij. Voor meer vragen over de Coole Kikker training kunt u bij ons terecht via telefoonnummer: +31612236255 of via e-mail: zorgzm@swaenensteyn.nl