vlnr. Adriënne Hoogenboom met Benjamin, Marissa Hoogenboom, Sophia Phillipsen, Lisanne Hoogenboom met Jolie en Daniël, Bert Hoogenboom, Ruben Hoogenboom en Thomas Hoogenboom met Manuel

 

In maart 2011 is zorgboerderij Swaenensteyn Zoetermeer gestart en vanaf mei 2011 woont de familie Hoogenboom op deze prachtige plek in de Zoetermeerse Meerpolder. De boerderij is door Bert en Adriënne gekocht van Adriënne haar ouders. De vader van Adriënne, geboren en getogen in Zoetermeer is in januari 2016 op 86 jarige leeftijd overleden en kon tot die tijd op de boerderij blijven wonen. Iets waar zij blij en dankbaar voor zijn.

In juni 2016 is een 2e locatie aangekocht in Hazerswoude-Dorp. Opnieuw op een prachtige en groene locatie aan de Voorweg. Hier waren mogelijkheden om de zorg en educatie verder uit te breiden in combinatie met de paardenhouderij.

Vanaf januari 2017 is de VOF die in eerste instantie uit twee personen bestond, namelijk Bert en Adriënne, uitgebreid met hun vier kinderen. Dit houdt in dat zij vanaf 2017 met elkaar de krachten bundelen. Behalve met liefde en zorg een bedrijf runnen, moeten er ook dagelijks veel beslissingen genomen worden. Door de groei van het bedrijf een constructie die veel voordelen heeft en waardoor de kwaliteit en continuïteit van de zorg gewaarborgd is.

Het is bijzonder om dit stukje zorg samen met elkaar als gezin op te pakken. Belangrijk is dat kinderen en jongeren die op de boerderij komen zich welkom, waardevol en ook veilig voelen op de zorgboerderij. 
Met elkaar wordt er een fijne plek gecreëerd waar iedereen zich thuis voelt.

Op deze pagina worden de gezinsleden even aan u voorgesteld, zodat u weet wie op de boerderij wonen en wat onze achtergrond is.

Bert Hoogenboom is van oorsprong een boerenzoon en is als kind opgegroeid op de boerderij in Oudewater. Hij heeft als leidinggevende vele jaren in het bedrijfsleven gewerkt en van daaruit veel ervaring opgedaan in het aansturen en begeleiden van mensen. Bert heeft de cursus “werken met Paarden ” Equitherapie en paardencoaching behaald en heeft ook meerdere bijscholingen op het gebied van autisme, hechtingsstoornis, ADHD gevolgd.  Verder is hij de degene die de boerderij aanstuurt samen met zijn vrouw Adriënne

Adrienne Hoogenboom-Karens is geboren op een boerderij in het oude dorp van Zoetermeer. Adriënne is verpleegkundige (BIG-geregistreerd) en is vele jaren werkzaam geweest in de verpleging. Daarnaast was zij actief als vrijwilliger bij verschillende kinderclubs. De zorg bleef altijd een onderdeel van haar leven en deze jarenlange ervaring komt nu uitstekend van pas op de zorgboerderij. Adriënne volgde ook diverse bijscholingen, onder andere over autisme spectrum stoornissen. Daarnaast is Adriënne instructeur en heeft een passie voor Ijslanders.

Lisanne Hoogenboom werkt sinds 2015 op de zorgboerderij en woont op de locatie in Hazerswoude. Zij coördineert hier de dagelijkse zorg. Zij heeft de opleiding personeel en arbeid afgerond en is daarna werkzaam geweest in de bemiddeling tussen zorgvragers en aanbieders. Lisanne volgt ook bijscholingen en heeft haar ABA training  in augustus 2016 behaald en is  RBT (Registered Behavior Technician)  trainer. Ook Lisanne heeft een passie voor Ijslanders.

Thomas Hoogenboom woont op de locatie in Hazerswoude samen met zijn vriendin Sophia en is de trotse vader van zoon Manuel.  Samen met Lisanne coördineert hij de zorg in Hazerswoude.Hij heeft naast de recente bijscholingen op het gebied van zorg ook een HBO opleiding (Small Business en Retailmanagement) gevolgd. In Hazerswoude draagt hij verder de zorg voor de paardenhouderij.

Sophia Phillipsen is samen met Thomas en trotse moeder van zoon Manuel.  Sophia woont op de zorgboerderij op de locatie Hazerswoude en werkt ook bij haar vader in een fietsenspeciaalzaak . Thomas & Sophia hebben een gedeelde passie: IJslandse paarden!

Marissa Hoogenboom heeft in 2015 de opleiding voor pedagogisch medewerker jeugdzorg afgerond. Marissa is aanwezig op beide locaties. Zij is hier de sturende kracht en coördineert de zorg. Marissa is praktisch en oplossingsgericht. Ook zij heeft bijscholingen gevolgd waaronder ‘de Gelukskoffer’ en ‘Rots en Water’

Ruben Hoogenboom is vanaf de start van de zorgboerderij een gemotiveerde kracht. Ruben heeft zich gedurende de jaren ontwikkeld met verschillende trainingen en bijscholingen. Zo heeft hij de LSCI training behaald waarin hij zich gespecialiseerd heeft in het voeren van gesprekken met jongeren in crisissituaties. Daarnaast kan Ruben een faalangstreductietraining en Rots en Water training aanbieden.

Christelijke zorgboerderij  /  Zorgboerderij voor iedereen
Zorgboerderij Swaenensteyn werkt vanuit een positief christelijke levensovertuiging met de bijpassende normen en waarden. Zij respecteren ieders mening en staan daarom ook open voor iedereen en zullen hun overtuiging beslist niet opdringen. Het motto is dan ook : ‘Geen woorden, maar daden.’  Zo willen zij een veilige en fijne plek  bieden aan alle cliënten waarin iedereen zich welkom, veilig en zeker ook gewaardeerd en thuis voelt.  Met geloof, hoop en liefde als leidraad.