Wij zijn Bert en Adriënne Hoogenboom, op de foto met onze 4 kinderen, schoonkinderen en kleinzoon.

In maart 2011 zijn wij officieel gestart met Zorgboerderij Swaenensteyn Zoetermeer en vanaf mei 2011 wonen wij op deze prachtige plek in de Zoetermeerse Meerpolder. De boerderij is door Bert en Adriënne gekocht van Adriënne haar ouders. De vader van Adriënne, geboren en getogen in Zoetermeer is in januari 2016 op 86 jarige leeftijd overleden en kon tot die tijd op de boerderij blijven wonen. Iets waar we blij en dankbaar voor zijn.

In juni 2017 is een 2e locatie aangekocht in Hazerswoude-Dorp. Opnieuw op een prachtige en groene locatie aan de Voorweg. Hier waren mogelijkheden om de zorg en educatie verder uit te breiden in combinatie met de paardenhouderij.

Vanaf januari 2017 is de VOF die in 1e instantie uit twee personen bestond, namelijk Bert en Adriënne, uitgebreid met hun vier kinderen. Dit houdt in dat wij vanaf 2017 met elkaar de krachten bundelen. Behalve met liefde en zorg een bedrijf runnen, moeten er ook dagelijks veel beslissingen genomen worden. Door de groei van het bedrijf een constructie die veel voordelen heeft en waardoor de kwaliteit en continuïteit van de zorg gewaarborgd is. Ook het verzorgen van alle dieren en paarden gaat na werktijd door.

Het is bijzonder om dit stukje zorg samen met elkaar als gezin op te pakken. Wij hopen dat de kinderen en jongeren die op de boerderij komen zich welkom, waardevol en ook veilig voelen op de zorgboerderij. Met elkaar willen we een fijne plek creëren waar iedereen zich thuis voelt. Natuurlijk horen hier ook bepaalde regels bij, want behalve leuk en gezellig zullen er ook klusjes gedaan moeten worden op de boerderij. Ook worden er  sociale vaardigheden geleerd en wordt er gewerkt aan zelfstandigheid. Dit gaat in overleg met de gasten (of hun ouders/ verzorgers) en daarvoor hebben we speciale programma’s die we individueel aanpassen en afstemmen.

Er wordt naast de groepsbegeleiding ook veel individuele begeleiding gegeven omdat de zorgboerderij ook een prima plaats is om aan zelfstandigheid en persoonlijke leerdoelen te werken. Ook zijn er steeds meer kinderen en jongeren die (nog) niet in een groep kunnen functioneren of dit heel moeilijk vinden. Dan blijkt de zorgboerderij een prima plaats om andere kinderen en jongeren te ontmoeten met dezelfde of andere problematiek en met elkaar hieraan te werken. Sommige kinderen en jongeren zijn al zo beschadigd doordat er zoveel mis gaat in hun leven of niet lukt, dat het onze uitdaging is om hen te leren dat zij waardevol zijn en hen leren te kijken naar hun talenten. Hierdoor kunnen zij zich ontwikkelen en ontplooien en krijgen de kans om op een positieve manier te leren.

Zorgboerderij is gecertificeerd en werkt volgens het kwaliteitssysteem van de Federatie Landbouw en Zorg : Kwaliteit laat je zien
Methodes die gevolgd worden zijn:
Geef me de vijf van Colette de Bruin
LSCI( Life Space Crisis Intervention) spreken met jongeren in crisissituatie
Geweldloos verzet

Wij werken voor de begeleiding van de kinderen en jongeren met een enthousiast team van gekwalificeerd en betrokken personeel en kunnen de kinderen en jongeren die op de boerderij komen hierdoor helpen om hun kwaliteiten te ontdekken en verder te ontwikkelen.

Voor kinderen en jongeren bij wie het op school (tijdelijk) niet lukt zijn er mogelijkheden om educatieve activiteiten te volgen op de boerderij. Deze worden aangeboden door ervaren leerkrachten om de terugkeer naar school te vergemakkelijken.

Op deze pagina zullen wij onze gezinsleden even aan u voorstellen, zodat u weet wie op de boerderij wonen en wat onze achtergrond is.

Bert Hoogenboom is van oorsprong een boerenzoon en is als kind opgegroeid op de boerderij van zijn ouders in Oudewater. Hij heeft als leidinggevende vele jaren in het bedrijfsleven gewerkt en van daaruit veel ervaring opgedaan in het aansturen en begeleiden van mensen. Ook heeft hij een eigen bedrijf in personele dienstverlening gehad en heeft in het verleden ook regelmatig  de kinderfeestjes op de boerderij begeleid. Bert was als vrijwilliger vele jaren werkzaam op een groot gebied. Hij heeft jeugdclub gegeven aan 12-16 jarigen, is jarenlang diaken geweest in de Hervormde kerk in Bleiswijk en is vele jaren actief bij de voetbalclub in Bleiswijk geweest. Eerst in het bestuur als jeugdcoördinator en vele jaren als vrijwilliger voor de jeugd. Sinds 2010 ook penningmeester van Horses on Ice, Een 2 jaarlijks evenement van IJslandse paarden op de ijsbaan in Haarlem. Bert is een rots in de branding en coördineert en begeleidt de zorg op de boerderij. Bert heeft de cursus “werken met Paarden ” equitherapie en paardencoaching in Ruinen gevolgd en behaald en heeft ook meerdere bijscholingen op het gebied van Autisme, hechtingsstoornis, ADHD etc. gevolgd. Hij heeft de opleiding gevolgd van LSCI  ( Gesprekstechnieken voor jongeren in crisissituatie) en een certificaat behaald. Verder is hij de degene die de boerderij aanstuurt samen met zijn vrouw Adriënne

Adriënne Hoogenboom- Karens, geboren op een boerderij in het oude dorp van Zoetermeer. Zij is na de Havo verpleegkundige-A geworden. Ze heeft haar opleiding in Gouda in het Bleuland ziekenhuis gedaan en daarna vele jaren in de verpleging gewerkt. Onder andere in de Hoge Burg in Zwammerdam en als verpleegkundige in een bejaardentehuis. In haar “jonge jaren” was zij ook actief als leidster van kinderclubs en kindernevendienst.Ook heeft zij vele jaren als part time- secretaresse gewerkt in een automobielbedrijf en daarnaast in de thuiszorg als verpleegkundige.

De zorg bleef altijd een onderdeel van haar leven en deze jarenlange ervaring komt nu uitstekend van pas bij de zorgboerderij. Adriënne is ook gediplomeerd instructeur, voor het geven van paardrijlessen en organiseerde vele jaren de kinderfeestjes op de boerderij. Kinderen van het speciaal onderwijs en met een zorgvraag komen hierdoor ook al jarenlang op de boerderij om te spelen en voor persoonlijke begeleiding. Adriënne volgde  ook diverse bijscholingen, onder andere over autisme spectrum stoornissen (ASS).

De paardensport blijft ook een passie en  de IJslandse paarden worden ook door haar getraind in de spaarzame vrije tijd.

Lisanne Sigmond -Hoogenboom: Een vrolijke en gepassioneerde moeder van zoontje Daniël en dochtertje Jolie. Zij heeft een HBO opleiding P&A afgerond (personeel en Arbeid) en is per 1 maart 2015 in dienst getreden bij de zorgboerderij . Hiervoor is zij 4,5 jaar werkzaam geweest bij HighCare/AmbuCare in Bergen op Zoom, waar zij bemiddelde tussen zorgvragers en aanbieders in de ziekenhuizen, ambulancediensten en meldkamers. Lisanne is ook gediplomeerd instructeur voor paardrijlessen en houdt zelf natuurlijk ook van paardrijden. Lisanne volgt ook bijscholingen en heeft haar ABA training  in augustus 2016 behaalt en is  RBT ( Registered Behavior Technician)  trainer. een para professional om kinderen en jongeren met probleemgedrag vanaf de basis weer opnieuw goed gedrag aan te leren.

Jerome Sigmond, getrouwd met Lisanne en ook trotse vader van zoon Daniël en dochtertje Jolie. Jerome is vanaf 2018 als zorgmanager in dienst bij Swaenensteyn. Hij is verantwoordelijk voor de nieuwe wet op de privacy die op 25 mei 2018 ingaat. Hij heeft de opleiding Management in de zorg afgerond en is werkzaam geweest als teamleider in een apotheek en in een commerciële buitendienst functie . Hij heeft hiervoor ook nog SPH gestudeerd maar is overgestapt naar management in de zorg.

Thomas Hoogenboom, woont met vriendin Sophia op de boerderij in Hazerswoude. Hij zorgt samen met Lisanne en Jerome voor de dagelijkse gang van zaken en de aansturing van de boerderij in Hazerswoude . Hij heeft naast de recente bijscholingen op het gebied van zorg ook een Hbo opleiding gevolgd en afgerond (Small Business en Retailmanagement) en heeft daarnaast de zorg en aansturing voor de paardenhouderij van de IJslandse paarden.

Sophia Philipsen,  woont op de zorgboerderij ook werkt ook bij haar vader in een fietsenspeciaalzaak . Thomas & Sophia hebben een gedeelde passie: IJslandse paarden! Wedstrijd rijden, recreatief rijden maar ook paarden fokken en trainen. Ze hebben een Franse Buldog genaamd Frans!

Ruben, studeerde HBO MER.   Heeft LSCI training behaald ( gesprekken met jongeren in crisissituatie) en volgt bijscholingen. Heeft met goed gevolg de opleiding voor het geven van training Rots en Water behaald in 2017. Een training waarbij je kinderen en jongeren handvaten leert om hen weerbaar te maken.
Hij heeft jaren leiding gegeven bij de pupillen van Soccerboys. De voetbalclub uit Bleiswijk, waar hij zelf ook jarenlang heeft gevoetbald

Merel den Bak: Na het behalen van haar VWO diploma heeft Merel een jaar gewerkt met kinderen, allereerst op een BSO en hierna is zij drie maanden au pair geweest in New York. In dit jaar kwam Merel erachter dat zij graag zorg wil verlenen aan kinderen met ontwikkelingsproblemen. Ze heeft de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen afgerond en vervolgens de masteropleiding Orthopedagogiek met een specialisatie in hersenwetenschappen aan de Universiteit in Leiden. Merel heeft de opstart van de zorgboerderij op de achtergrond meegemaakt en werkt sinds oktober 2014 officieel bij de zorgboerderij. Vanaf augustus 2017 is zij werkzaam als orthopedagoog (geregistreerd bij de SKJ). Merel is opgeleid als sociale vaardigheids- en assertiviteitstrainer (meer informatie hierover onder het kopje “SoVa training”) en als executieve functietrainer (meer informatie hierover onder het kopje “Beter Bij de Les”). Merel is de schoondochter van Adriënne en Bert, ze heeft een relatie met Ruben. Merel en Ruben hebben een Berner Sennen hond genaamd Deezi. Deezi is vier keer per week op de zorgboerderij en wordt onder andere gebruikt voor trainingsdoeleinden.

Marissa:  Is afgestudeerd in 2015 voor Pedagogisch werk jeugdzorg( 4). Marissa woont in Bleiswijk, maar is vaak in Zoetermeer te vinden.  Marissa is de sturende kracht naast Bert en Adriënne en zorgt dat alles op rolletjes loopt. Zij is praktisch en oplossingsgericht en kan het goed met alle kinderen en begeleiders vinden. Marissa volgt bijscholingen op het gebied van autisme, ADHD etc.

Zij heeft ook de cursus Rots en water samen met Ruben gevolgd en behaald om kinderen en jongeren te helpen bij het vergroten van hun weerbaarheid. Verder is Marissa dol op reizen en gezelligheid.

BIJSCHOLINGEN

Er worden door Bert & Adriënne, hun kinderen en de medewerkers zeer regelmatig bijscholingen gevolgd op het gebied van de zorg en op hippisch gebied. Door de veranderende inzichten op het gebied van het omgaan met kinderen en ouderen met een zorgvraag, maar ook met het omgaan en trainen van paarden maakt dit het werk extra leuk.

Zij vinden  de bijscholingen erg belangrijk: want stilstand is achteruitgang en de ontwikkelingen op medisch, maar ook op hippisch gebied gaan razendsnel !

Maatschappelijk ondernemen

Bert & Adriënne hebben met hun kinderen het bedrijf met passie, zorg en liefde voor mensen  en dieren gemaakt tot wat het nu is. Hierbij hoort ook zorg voor natuur en milieu.

In mei 2011 is er een aparte  stichting opgericht, waarvoor de ANBI status is verkregen. Wij kunnen ook vanuit de stichting  “ZorgBuitenGewoon Zoetermeer  een stukje   bijdragen aan zorg voor degenen die buiten de reguliere “zorgboot” vallen. Ook kunnen extra voorzieningen worden getroffen om het verblijf en de zorg op de boerderij te veraangenamen voor onze gasten. Door financiële bijdragen van partikulieren en bedrijven, of door een stukje sponsoring, ook door het aanbieden van diensten of goederen, of meedoen in de “vriendenloterij” ,krijgen we mogelijkheden voor extra’s. ( zie verder onder stichting)

Bert & Adriënne willen zo veel mogelijk eerlijke producten  gebruiken op de boerderij. Ook  bij het gebruik van andere producten zoals schoonmaakmiddelen, bestrijdingsmiddelen etc. wordt  rekening gehouden met het milieu. Ook zouden ze graag met energiezuinige verlichting en zonnepanelen werken in de toekomst en ook het zgn “groene dak” op de stal is een grote wens van hen. Helaas vaak duurder dan de traditionele en conservatieve producten  en daarom zal soms voor een oplossing worden gekozen die niet direct de 1e voorkeur geniet  uit prijstechnisch oogpunt.  Bij de verbouw/ renovatie van de nieuwe locatie in Hazerswoude-Dorp is het gebruik van energiezuinige verlichting en zonnecollectoren toegepast en in de toekomst zal ook de locatie in Zoetermeer worden aangepast.

 

gemeente Zoetermeer was positief over de uitbreiding van activiteiten met onder andere een stuk zorg. Swaenensteyn is aangesloten bij de landelijke vereniging van Zorgboeren en Bert is voorzitter van de regionale vereniging zorgboeren Zuid-Holland. Er  worden bijscholingen gevolgd om kennis en ervaringen te delen en te leren.

Christelijke zorgboerderij  /  Zorgboerderij voor iedereen

Bert en Adriënne werken zelf vanuit hun positief christelijke levensovertuiging met  de bijpassende normen en waarden, maar respecteren ieders mening en staan daarom ook open voor iedereen en zullen hun overtuiging beslist niet opdringen . Hun motto is dan ook : “Geen woorden, maar daden.”  Zo willen zij een veilige en fijne plek  bieden aan alle gasten en zorgvragers waarin iedereen zich welkom, veilig en zeker ook gewaardeerd en THUIS voelt.  Met geloof, hoop en liefde als leidraad.

Visie en missie

Onze missie is het geven van zorg en begeleiding aan zowel kinderen als jongeren die bij ons op de boerderij komen werken, spelen of leren.

Ons beleid is er ook op gericht dat mensen met een beperking zichzelf kunnen ontplooien en zelfstandiger worden.
Ons uitgangspunt is zorgzaam zijn.

Wij willen een prettige en veilige omgeving creëren waarbij we kijken wat onze gasten wel kunnen en hen stimuleren bij hun activiteiten.

Het omgaan met de natuur, dieren en andere kinderen en jongeren kan uitstekend worden gerealiseerd in een omgeving waarin zowel kinderen als volwassenen ervaren en leren dat ze op een waardevolle manier bezig zijn en zo ook een zinvol levensdoel krijgen.
Zo willen we jongeren ook kennis laten maken met hun eigen capaciteiten en mogelijkheden en leren ze er gebruik van te maken.
Respectvol leren omgaan met de natuur; mens, plant en dier, draagt bij aan het respectvol omgaan met zichzelf en anderen..

Zorgboerderij Swaenensteyn wil een plaats zijn waar verschillen de ruimte krijgen en ook gewaardeerd worden.

Wij willen ook een betrouwbare en veilige plaats zijn waarin iedereen zich veilig voelt.

De zorgboerderij zal discriminatie en ongewenste omgangsvormen niet tolereren en daarom wordt ook gewerkt met een kwaliteitsplan.

Onze visie is dat de mensen die bij ons komen een zinvolle tijd krijgen in een prettige en veilige omgeving, waarbij iedereen in zijn waarde wordt gelaten en met respect behandeld wordt.Wij  willen de kinderen en jongeren die op de boerderij komen helpen om een zo mogelijk zelfstandige plek in de maatschappij te vinden waar zij zich gelukkig bij voelen.

Dit willen we bereiken door zowel kinderen als jongeren op een positieve, zorgzame en eerlijke manier te begeleiden bij de activiteiten die bij ons worden aangeboden.