Wij hebben inmiddels een groot team enthousiaste medewerkers en zullen onderstaand alvast enkele medewerkers aan u voorstellen die u regelmatig tegen kan komen.

Ook zijn er jaarlijks stagiairs jeugdzorg (MBO/HBO/WO)  en dieren- of paardenhouderij en mogen jongeren meelopen voor een snuffel- of maatschappelijke stage.

Frank: Pedagogisch medewerker, training LSCI, Sociaal Pedagogisch Hulpverlener i.o.; Merel B: Orthopedagoog SKJ gespecialiseerd in hersenwetenschappen (+BAPD), SoVa trainer, EF trainer; Merel V: Psycholoog i.o.; Julien: Sociaal Pedagogisch Hulpverlener; Anano: Sociaal Pedagogisch Hulpverlener; Sanne: Sociaal Pedagogisch Hulpverlener, doventolk i.o.; Ousha: MBO Jeugdzorg Hulpverlener; Tessa: MBO dierhouderij; Maaike: MBO paardenhouderij, Sociaal Pedagogisch Hulpverlener i.o.; Shirley: HBO paardenhouderij; Fenna: MBO Jeugdzorg Hulpverlener; Alette: Coördinerend Medewerker Jeugdzorg, Juriste gespecialiseerd in gezondheidszorg; Jill: Pedagoog SKJ; Emma: Psycholoog, instructeur IJslandse paarden; A: Psycholoog;; Annemijn: Sociaal Pedagogisch Hulpverlener;
Michelle: Sociaal Pedagogisch Hulpverlener; ; Larissa: Jeugdzorg Hulpverlener; Nienke: Pabo; Jerrell & Daniella: ZZP voor de educatieve activiteiten op beide locaties ondersteund door medewerkers in de zorg; Meredith: Orthopedagoog Generalist, samenwerkingsverband Praktijk Parels.

Verder hebben wij een samenwerkingsovereenkomst met Kinderpraktijk Zoetermeer en Praktijk Parels uit Leiden/Voorburg. Dit houdt in dat wij een integrale samenwerking hebben waarbij kinderen en ouders behandeling en begeleiding door orthopedagoog, kinderarts en zorgboerderij kunnen krijgen. Wij vergaderen op vaste tijden en hebben korte en directe lijnen. Dit is een bijzonder concept waarbij ook, indien nodig, educatie wordt betrokken. Hierdoor kan er direct gesignaleerd en bijgestuurd worden. Een bewezen concept waarbij wordt gekeken naar de mogelijkheden en ontwikkeling van de kinderen, ook op langere termijn!

Ook werken op de zorgboerderij? Bekijk onze vacatures