Stichting Zorg Buitengewoon
In mei 2011 is er een aparte stichting opgericht, waarvoor de ANBI status is verkregen. Vanuit de stichting ‘ZorgBuitenGewoon Zoetermeer’ kan bij worden gedragen aan de zorg voor degenen die buiten de reguliere zorgboot vallen. Ook kunnen extra voorzieningen worden getroffen om het verblijf en de zorg op de zorgboerderij te veraangenamen. Door financiële bijdragen van particulieren en bedrijven, sponsoring of door het aanbieden van diensten of goederen zijn er mogelijkheden voor extra’s voor de zorgkinderen. Zo zijn er onder anderen muzieklessen gesponsord.

Onderstaande documenten geven inzage in de doelstellingen en financiën van de stichting.