De zorgboerderij heeft de mogelijkheid om naast de educatie op eigen locaties kleinschalige behandelingen en trainingen aan de te bieden door (of onder verantwoording van)  gecertificeerde zorgprofessionals met SKJ?NVO registratie.

Bij de meer complexe zorgvragen wordt er samengewerkt met veel grote zorginstellingen voor behandelingen die soms geheel klinisch, maar vaak ook als deelbehandeling worden gestart. Hierbij valt onder anderen te denken aan Curium, Rivierduinen (Youz), Yulius en meerdere andere partijen.

Voor een groot deel van de deelnemers wordt er samengewerkt met kinderartsen en andere zorgprofessionals van “kinderpraktijk Zoetermeer. (GGZ-gespecialiseerd) en orthopedagoog generalist Meredith Lakhichand van ‘Praktijk Parels’ en met Rinske Mansens  van de ‘binnenplaats’ voor psycho-therapie voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Voordeel hiervan is dat er korte lijnen zijn en er indien nodig snel geschakeld kan worden om zorg te optimaliseren. Hierdoor kan het perspectief van de deelnemers nog beter gemonitord en zorgen voor een passende doorstroom/uitstroom.

Kleinschalige behandelingen en/ of trainingen vaak snel plaatsvinden op eigen locatie of binnen het netwerk.

Onder andere:

  • EMDR ( door externe orthopedagoog-generalist)
  • Cognitieve gedragstherapie
  • Training cognitieve functies( beter bij de les)
  • Faalangsttraining
  • Sova (sociale vaardigheidstraining)
  • ABA